Hoppa över navigation.
HeartHelper HeartHelper HeartHelper

HeartHelper varumärken

Våra varumärken

HeartHelper använder flera varumärken för sina produkter och tjänster:

HEARTHELPER®

Varumärket HEARTHELPER beskriver bolagets produkter och tjänster och registrerades 2007.

HEARTHELPER LIVRÄDDARPAKET®

Varumärket HEARTHELPER LIVRÄDDARPAKET beskriver flera av bolagets produkter och tjänster för att hjärtsäkra en plats med en kombination av hjärtstartare, regelbundna kvalitetssäkrade utbildningar och underhåll av utrustningen med mera. HeartHelper har använt varumärket sedan 2007 och det registrerades 2012.

SÄG INTE NEJ TILL ATT RÄDDA LIV!®

Detta varumärke registrerades 2007 och beskriver bolagets produkter och tjänster.

HJÄRTSÄKER MILJÖ™

Detta varumärke används för att beskriva platser och miljöer som hjärtsäkrats av bolaget via en kombination av hjärtstartare och kvalitetssäkrade utbildningar. En varumärkesansökan för HJÄRTSÄKER MILJÖ lämnades in 2014.

Övriga varumärken

Förutom varumärken ovan, använder HeartHelper ytterligare varumärken i sin verksamhet.