Hoppa över navigation.
HeartHelper HeartHelper HeartHelper

Våra kurser "HLR/D-HLR baskurs", "HLR/D-HLR avancerad kurs" och "HLR/D-HLR repetitionskurs"

Våra kurser "Hjärt-lungräddning (HLR/D-HLR) baskurs", "Hjärt-lungräddning (HLR/D-HLR) avancerad kurs" och "Hjärt-lungräddning (HLR/D-HLR) repetitionskurs"

Om du vill få HeartHelpers gratis nyhetsbrev, skicka oss ditt namn och e-mailadress via denna länk!

Lär Dig varför det är viktigt att Du börjar hjärt-lungräddning inom 60 sekunder och anv­änder en hjärtstartare inom 180 sekunder!

Lär Dig hjärt-lungräddning, hur Du använder en hjärtstartare och vad Du gör om en person sätter i halsen. En snabb insats kan hjälpa till att rädda liv!

Alla kurser leds av en av våra erfarna instruktörer som är certifierad av Svenska HLR-rådet, arbetar aktivt inom sjukvården eller räddningstjänsten och har praktisk erfarenhet av akutsjukvård. Efter godkänd kurs får Du ett kompetensbevis som gäller i 12 månader.

Vår baskurs är för Dig som inte tidigare gått en kurs i HLR/D-HLR eller gick en kurs för flera år sedan, vår repetitionskurs är för Dig som gått en kurs inom de senaste 12 månaderna och behöver fräscha upp dina kunskaper. Den avancerade kursen riktar sig till Dig som har en större sannolikhet att bevittna ett hjärtstopp, t.ex. om Du arbetar i ett köpcentrum, större affär;, simhall/gymnastikanläggning/sportarena, hotell/konferensgård, allmän plats etc. Välj den kurs som passar Dig!

Ring oss idag och tala med Håkan om att arrangera en kurs p√• Din arbetsplats eller anmäl Dig till en av våra öppna kurser i vår ljusa och trevliga kurslokal! Vi kan också arrangera skräddarsydda kurser för att möta andra behov.

Kurs "Hjärt-lungräddning (HLR/D-HLR) baskurs"

Vår baskurs är för Dig som inte tidigare gått en kurs i HLR/D-HLR eller gick en kurs för flera år sedan.

Du kommer att lära Dig:

 • vad "kedjan som räddar liv" är;
 • hur Du upptäcker ett hjärtstillestånd så snabbt som möjligt;
 • hur viktigt det är att omedelbart larma 112 och omgivningen;
 • hur Du kan rädda liv genom att påbörja HLR inom 60 sekunder och använda en hjärtstartare inom 180 sekunder;
 • hur Du utför hjärt-lungräddning av god kvalitet både ensam och tillsammans med en medhjälpare (HLR);
 • hur man använder en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt - gruppdemonstration (D-HLR);
 • hur och varför de svenska riktlinjerna för HLR och D-HLR ändrades 2011;
 • vad Du gör om någon sätter i halsen och inte kan andas (luftvägsstopp) samt
 • varför det är viktigt med regelbundna övningar och regelbundna kontroller av hjärtstartaren.

Du övar på en individuell övningsdocka för god hygien, pedagogik och effektivitet, kursen varar ca tre timmar och efter godkänd kurs får Du ett kompetensbevis.

Kurs "Hjärt-lungräddning (HLR/D-HLR) avancerad kurs"

Vår avancerade kurs riktar sig till Dig som har en större sannolikhet att bevittna ett hjärstopp, t.ex. om Du arbetar i ett köpcentrum, större affär, simhall/gymnastikanläggning/sportarena, hotell/konferensgård, allmän plats etc.

Du kommer att lära Dig:

 • vad "kedjan som räddar liv" är;
 • hur Du upptäcker ett hjärtstillestånd så snabbt som möjligt;
 • hur viktigt det är att omedelbart larma 112 och omgivningen;
 • hur Du kan rädda liv genom att påbörja HLR inom 60 sekunder och använda en hjärtstartare inom 180 sekunder;
 • hur Du utför hjärt-lungräddning av god kvalitet både ensam och tillsammans med en medhjälpare (HLR);
 • hur Du använder en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt - scenarieövningar (D-HLR);
 • hur och varför de svenska riktlinjerna för HLR och D-HLR ändrades 2011;
 • vad Du gör om någon sätter i halsen och inte kan andas (luftvägsstopp) samt
 • varför det är viktigt med regelbundna övningar och regelbundna kontroller av hjärtstartaren.

Du övar på en individuell övningsdocka för god hygien, pedagogik och effektivitet, denna kurs varar ca 4 1/2 timme och efter godkänd kurs får Du ett kompetensbevis.

Kurs "Hjärt-lungräddning (HLR/D-HLR) repetitionskurs"

Vår repetitionskurs är för Dig som gått en kurs inom de senaste 12 månaderna och behöver fräscha upp dina kunskaper.

Du kommer att fräscha upp Dina kunskaper i:

 • vad "kedjan som räddar liv" är;
 • hur Du upptäcker ett hjärtstillestånd så snabbt som möjligt;
 • hur viktigt det är att omedelbart larma 112 och omgivningen;
 • hur Du kan rädda liv genom att påbörja HLR inom 60 sekunder och använda en hjärtstartare inom 180 sekunder;
 • hur Du utför hjärt-lungräddning av god kvalitet både ensam och tillsammans med en medhjälpare (HLR);
 • hur Du använder en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt - scenarieövningar (D-HLR);
 • hur och varför de svenska riktlinjerna för HLR och D-HLR ändrades 2011;
 • vad Du gör om någon sätter i halsen och inte kan andas (luftvägsstopp) samt
 • varför det är viktigt med regelbundna övningar och regelbundna kontroller av hjärtstartaren.

Du övar på en individuell övningsdocka för god hygien, pedagogik och effektivitet, denna kurs varar ca två timmar och efter godkänd kurs får Du ett kompetensbevis.

Om Du har frågor om våra öppna kurser eller kurser hos Dig, kontakta oss för ytterligare information, via denna maillänk eller per telefon.