Hoppa över navigation.
HeartHelper HeartHelper HeartHelper

Länkar till andra webbplatser

Det finns ett antal webbplatser som handlar om plötsligt hjärtstopp och hur man kan rädda liv. Nedan har vi samlat några av dessa länkar:

Myndigheter och föreskrifter

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 "Första hjälpen och krisstöd" beskriver de åtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som skall vidtagas på en arbetsplats för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner. Myndigheten föreskriver att varje arbetsplats måste ha den beredskap och de rutiner som behövs med hänsyn till verksamhetens art och särskilda risker. Du kan ladda ner skriften här.

Arbetsmiljöverket har också uttalat sitt stöd för utplacering av hjärtstartare men kräver att det finns personer som har kunskaper i handhavandet och att utrustningen underhålls. Läs texten här.

Övriga länkar

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet driver sedan 2006 kampanjen "Hjärta att hjälpa" för att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp genom att hjärtstartare finns tillgängliga lokalt. Kampanjen hade som initialt mål att samtliga kommuner i Sverige skulle ha minst en hjärtstartare placerad vid slutet av 2007.

Hjärt-Lungfonden
Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation som bildades 1904 i kampen mot tuberkulos och hette då Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos. Idag arbetar fonden med minska förekomsten av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar genom information om och forskning kring exempelvis hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp, hjärtsvikt, kärlkramp, medfödda hjärtfel, stroke, astma, KOL och emfysem. Fonden finansieras enbart genom gåvor från privatpersoner och företag.

HeartHelper Sverige AB samarbetade med Hjärt-Lungfonden i kampanjen "Hjärtsäkra Sverige" mellan 2012 och 2016.

Hjärt-Lung, tidigare Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hjärt-Lung är en ideell organisation som arbetar för att hjartsjuka och lungsjuka personer skall kunna leva ett så bra liv som möjligt genom att informera, utbilda och arbeta med frågor som berör medlemmarna. Förbundet driver frågan att alla som ar hjärt- eller lungsjuka skall ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.

Projekt SALSA ("Saving Lives in the Stockholm Area")
"Projekt SALSA" leds av två läkare vid Södersjukhuset i Stockholm, Mårten Rosenqvist och Leif Svensson, och avser att klarlägga om utplacering av hjärtstartare och utbildning i hjärt-lungräddning kan öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp med 50 procent samt om samhällets resurser kan användas för att rädda liv. Projektet startade våren 2005 och har lett till att ca ett 70-tal hjärtstartare har placerats på platser med mycket persontrafik i Stockholmstrakten, på samtliga brandstationer i Stor-Stockholm samt i ett trettiotal taxibilar.

Stockholms HLR-förening
Stockholms HLR-förening är en ideell förening med målsättning att främja HLR-utbildning i Stockholmsområdet. Även om många medlemmar i föreningen är aktiva inom sjukvården eller inom rädningsväsendet, är detta inte ett krav för medlemskap. Föreningen deltar i "Projekt SALSA" genom att utbilda instruktörer för brandförsvaret och publika anläggningar som sedan utbildar de anställda.

HLR rådet (Svenska rådet för hjärt-lungräddning)
HLR rådet hette fram till 2005 Svenska Cardiologföreningens arbetsgrupp för HLR och tar bl.a. fram kursmaterial för HLR-utbildning samt ansvarar för två s.k. nationella kvalitetsregister, "Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus" samt "Nationellt register för hjärtstopp på sjukhus" (se nedan).

Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus
Denna databas är ett s.k. nationellt kvalitetsregister som administreras av HLR rådet. Samtliga hjärtstopp som inträffar utanför sjukhus och där hjärt-lungräddning påbörjats skall rapporteras men täckningsgraden är idag endast ca 70%. Registret används för att utveckla och förbättra behandlingen av personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp och sedan starten 1990 har ca 50 000 fall rapporterats.

Nationellt register för hjärtstopp på sjukhus
Denna databas är också ett s.k. nationellt kvalitetsregister som administreras av HLR rådet och omfattar samtliga hjärtstopp som inträffar på sjukhus och där hjärt-lungräddning påbörjats. Databasen startades 2006 och omfattar idag ca 30 sjukhus.