Hoppa över navigation.
HeartHelper HeartHelper HeartHelper

Kvalitets- och miljöpolicyer

Kvalitetspolicy

Vi skall ständigt utveckla och förbättra våra produkter och tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov så att vi kan bibehålla och förstärka förtroendet hos våra kunder. Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i tid.

I all vår verksamhet är vårt främsta mål att skapa en hjärtsäker miljö som räddar liv. Vårt arbete syftar till att förbereda och utrusta våra medmänniskor och deras miljöer med bästa möjliga medel för att hjälpa till vid ett hjärtstillestånd. Med detta mål följer helt naturligt att vi i vårt dagliga arbete också vill värna om vår yttre miljö och natur.

Miljöpolicy

Vår verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att en långsiktig hållbar utveckling skapas i företaget och i samhället i stort. Alla chefer och medarbetare skall ta ansvar för miljöfrågorna inom sina verksamhetsområden och alla tjänstemän skall ges grundläggande kunskaper och fortlöpande information om miljöfrågor. Engagemang och kunnande hos våra medarbetare skall tas tillvara och varje verksamhetsområde skall utveckla en verksamhetsanknuten miljöpolicy och ett fortlöpande utvecklingsarbete med tydligt uppsatta mål.