Hoppa över navigation.
HeartHelper HeartHelper HeartHelper

Plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp är vanligt förekommande...

Varje år drabbas ca 15 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp (också kallat plötsligt hjärtstillestånd) varav det stora flertalet, ca 2/3, inträffar utanför sjukhus på arbetsplatsen, i hemmet, under idrottsutövning eller på annan plats. Vid plötsligt hjärtstopp övergår hjärtats normala rytm i s.k. ventrikelflimmer vilket är en oregelbunden hjärtrytm som leder till att hjärtat inte längre pumpar blod runt i kroppen. Syretillförseln till kroppens samtliga organ, däribland hjärnan, upphör och medvetslöshet inträffar inom 10-20 sekunder. Om inte hjärtverksamheten kan återstartas inom några få minuter finns risk för att cellerna i hjärnan skadas av bristen på syre och att permanent hjärnskada uppstår.

Även om de låter förvillande lika är plötsligt hjärtstopp och hjärtinfarkt två olika tillstånd. Vid en hjärtinfarkt har en del av hjärtat drabbats av akut syrebrist på grund av nedsatt blodflöde i ett av de blodkärl som försörjer hjärtmuskeln med blod. Syrebristen resulterar ofta i akut smärta, oftast i bröstet men ibland strålar smärtan ut i en av armarna eller längs halsen. Hjärtat fortsätter att pumpa blod men beroende på vilken del av hjärtat som drabbats av nedsatt blodtillförsel kan pumpförmågan vara nedsatt.

Vid plötsligt hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga helt och hållet och den normala hjärtrytmen måste återställas inom några enstaka minuter.

...går inte att förutsäga...

Plötsligt hjärtstopp kan drabba personer som har kända hjärt-kärlsjukdomar sedan tidigare men kan även drabba personer som tidigare har varit fullt friska utan några som helst symptom. Man känner idag till ca ett tjugotal olika hjärt-kärlsjukdomar som ökar risken för att man skall drabbas av plötsligt hjärtstopp. Allmänna råd för att minska risken att drabbas av åderförkalkning av hjärtats egna blodkärl, de s.k. kranskärlen, kan även minska risken att drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Sannolikheten att drabbas av plötsligt hjärtstopp ökar med stigande ålder men även barn och yngre personer kan drabbas, oftast utan någon förvarning. Man bör komma ihåg att barn som drabbas av plötsligt hjärtstopp ofta har medfödda hjärtfel eller har drabbats av inflammation i hjärtmuskeln, s.k. myokardit, som ökar risken att detta skall inträffa.

...har tragiska effekter...

Idag överlever endast ca 5% av de som drabbas med tragiska effekter för familj, vänner och arbetskamrater. Antalet personer som dör i plötsligt hjärtstopp överskrider antalet som dör i bröstcancer, prostatacancer, AIDS, skjutvapenolyckor, trafikolyckor och husbränder men har fått långt mindre uppmärksamhet.

...men det går att rädda liv...

Kan man få igång hjärtrytmen inom mindre än fem minuter kan man dock rädda flertalet till livet. Lösningen är att påbörja hjärt-lungräddning så snabbt som möjligt efter det hjärtstoppet inträffat; kan man sedan kombinera hjärt-lungräddningen med en återstart av hjärtats rytm med en hjärtstartare (också kallad defibrillator), ökar man sannolikheten att personen skall överleva ytterligare till ca 70%.

...även om varje minut räknas

Efter tre minuter sjunker överlevnaden sedan snabbt med ca 10% per minut och efter 10 minuter överlever få utan permanent hjärnskada. En svensk studie vars resultat har publicerats årligen sedan 1990 ("Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus") har visat att mediantiden (mediantiden är den tid där det i hälften av fallen tar kortare tid och i hälften av fallen det tar längre tid) till dess ambulans eller räddningstjänst anländer vid ett hjärtstopp pendlar mellan 12-13 minuter. En del av den tiden försvinner till dess någon uppmärksammat att en arbetskamrat, kund eller besökare fallit samman och att larm slås, mediantiden för detta är 3-4 minuter. Det går sedan ytterligare 8-9 minuter innan tränad sjukvårdspersonal eller räddningstjänstpersonal anländer. Denna studie har också klart och tydligt visat att medan mediantiden till dess larm slagits sjunkit något över åren så har mediantiden till dess ambulans eller räddningstjänst anländer ökat något. Färre akutambulanser och färre ambulansstationer har sannolikt bidragit till detta.

Lösningen är...

Lösningen är att se till att det finns beredskap för plötsligt hjärtstopp på företag, institutioner, allmänna platser och andra platser där mycket människor rör sig. Ju snabbare man kan göra en effektiv insats om en arbetskamrat, besökare eller gäst drabbas av plötsligt hjärtstopp, desto större är möjligheten att rädda liv!

Projekt såsom "Projekt SALSA" i Stockholm, "Ett hjärtsäkert Göteborg", Civilförsvarsförbundets kampanj "Hjärta att hjälpa" och Hjärt-Lungfondens kampanj "Hjärtsäkra Sverige" som vi deltog i 2012-2016 hjälpte till att höja medvetandet om plötsligt hjärtstillestånd hos många och ledde till att ett antal hjärtstartare placerats på allmänna platser i Sverige, framförallt i Stockholm och Göteborg, samt på brandstationer och i ett litet antal polisbilar och taxibilar i Stockholm. Flera liv har redan räddats men ytterligare liv kan räddas om kunskapen och utrustningen finns närmare de platser där personer kan drabbas av plötsligt hjärtstopp.

I USA skrev år 2000 dåvarande president Clinton under en lag som föreskriver att samtliga federala byggnader måste ha en hjärtstartare och nyligen har Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger skrivit under en lag som fr.o.m. juli 2007 föreskriver att gym i Kalifornien måste ha en hjärtstartare.

HeartHelper hjälper till...

Vi vill hjälpa anställda på företag och institutioner att göra en snabb och effektiv insats när en arbetskamrat, besökare eller gäst drabbas av plötsligt hjärtstopp genom att se till att kunskap om hur man på ett korrekt sätt gör hjärt-lungräddning kombinerat med återstart av hjärtrytmen så snart som möjligt. Detta bör alltså ske inom några få minuter för att sannolikheten att överleva skall vara så stor som möjligt.

HeartHelpers motto är "säg inte nej till att rädda liv!"®

Vi anser att denna beredskap, kombinerat med tillgång till hjärtstartare, skall vara lika självklar på arbetsplatser som brandsläckare, första förband, nödduschar, ögonduschar och annan räddningsutrustning! Endast genom att det finns kunskap och möjlighet att göra en snabb lekmannainsats innan tränad sjukvårds- eller räddningstjänstpersonal anländer kan ett större antal liv räddas.

Du kan läsa mer om HeartHelpers nyckelfärdiga paketlösning under en annan flik på vår webbplats!

HeartHelper ingår i "kedjan som räddar liv"...

"Kedjan som räddar liv" består av fyra länkar, eller steg:

  • Det första steget innebär att man slår larm, ringer 112 och larmar en arbetskamrat.
  • I steg två påbörjar man hjärt-lungräddning bestående av bröstkompressioner samt konstgjord andning.
  • I det tredje steget försöker man återstarta hjärtats verksamhet genom att ge det en elektrisk chock med hjärtstartaren.
  • Det sista steget innebär att avancerad hjärt-lungräddning påbörjas av tränad sjukvårdspersonal som sedan transporterar personen till sjukhus för fortsatt behandling.