Hoppa över navigation.
HeartHelper HeartHelper HeartHelper

Fem myter

Fem vanliga myter om plötsligt hjärtstopp, hjärt-lungräddning och användning av hjärtstartare:

Myt Verklighet
Varför behöver vi en hjärtstartare på arbetsplatsen? Kommer inte ambulansen snabbt och gör inte ambulanspersonalen en bättre insats om någon drabbas av plötsligt hjärtstopp?

Årligen återkommande sammanställningar av svenska data visar att mediantiden mellan inträffat hjärtstopp och larm ligger på 3-4 minuter samt att mediantiden till dess en ambulans eller räddningstjänstfordon anländer utgör ytterligare 8-9 minuter för en total insatstid på 11-12 minuter. Efter så lång tid överlever färre än 10% och risken att ha drabbats av permanent hjärnskada är stor. Överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp i Sverige ligger idag endast på ca 5% även om i Stockholm och Göteborg överlevnaden är högre, dock fortfarande under 10%.

Det krävs alltså en snabb insats på arbetsplatsen, sportarenan, gymmet, hotellet etc. för att öka sannolikheten att rädda liv i väntan på att tränad räddningspersonal anländer.

Jag har läst att numera finns det hjärtstartare på vissa varuhus, sportarenor, gym, hotell och konferensgårdar, likaså finns det hjärtstartare i ett trettiotal bilar tillhörande Taxi Stockholm. Räcker inte detta? Varför skall vi ha en hjärtstartare på vår arbetsplats?

Även om "Projekt Salsa", "Ett hjärtsäkert Göteborg" och "Hjärta att hjälpa" har lett till att ett antal hjärtstartare placerats på allmänna platser i Stockholm, Göteborg och andra orter i Sverige, finns det ett stort behov att kunna göra en snabb insats på arbetsplatser, både på kontor och inom industri, såväl som på hotell, kursgårdar, gym med flera.

Kan jag skada en person om jag använder en hjärtstartare? Vad kan hända om man använder en hjärtstartare och personen inte drabbats av plötsligt hjärtstopp utan kanske svimmat, fått ett epileptiskt anfall alternativt fallit i koma p.g.a. diabetes?

Nej, det finns ingen risk att man skada en person med en hjärtstartare även om han/hon svimmat eller drabbats av något annat akut sjukdomstillstånd. Den utrustning som används av lekmän tillåter inte att man ger en strömstöt om inte den kan verifiera att hjärtat inte har normal hjärtrytm. I de flesta fall har hjärtat s.k. ventrikelflimmer när man drabbats av plötsligt hjärtstopp. Vid ventrikelflimmer (skilt från förmaksflimmer) pumpar inte hjärtat ut blodet i kroppen i normal utsträckning och man drabbas av medvetslöshet inom 20-30 sekunder.

Är det inte svårt att använda en hjärtstartare och behöver man inte mycket utbildning för att använda den?

De hjärtstartare som ingår i vår nyckelfärdiga paketlösning är avsedda att användas av lekmän och skiljer sig därmed från de hjärtstartare som används av tränad sjukvårdspersonal inom sjukvården och räddningstjänsten.

Även om det inte finns ett formellt krav, rekommenderar vi dock att man genomgår en grundutbildning i hjärt-lungräddning samt hur man använder en hjärtstartare, åtföljt av årligen återkommande repetitionsutbildningar, för att upprätthålla kompetensen eftersom det krävs en snabb insats när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Arbetsmiljöverket kräver också att det "finns personer som har basala kunskaper i handhavandet och att utrustningen underhålls" när hjärtstartare placeras på en arbetsplats.

Vår nyckelfärdiga paketlösning inbegriper bl.a. utbildning, utrustning, upprätthållande av kompetensen samt tekniskt underhåll.

Vad händer om man inte kan hjälpa personen utan han/hon avlider? Löper man någon juridisk risk om man gör en insats men livet inte står att rädda?

Det är alltid bättre att göra en insats än att inte göra en insats. Naturligtvis skall man ringa 112 så snabbt som möjligt men det är viktigt att göra en insats i väntan på att tränad räddningspersonal anländer, särskilt som ca. 70% kan räddas till livet om man kan återstarta hjärtverksamheten inom tre minuter. I Sverige löper lekmän ingen juridisk risk om man gör en insats men livet trots detta inte går att rädda.