Hoppa över navigation.
HeartHelper HeartHelper HeartHelper

Våra kurser "Barn-HLR" och "Livräddande första-hjälpen på barn"

Våra kurser "Hjärt-lungräddning på barn (Barn-HLR)" och "Livräddande första-hjälpen på barn"

Om du vill få HeartHelpers gratis nyhetsbrev, skicka oss ditt namn och e-mailadress via denna länk!

Lär Dig hjärt-lungräddning på barn, hur Du använder en hjärtstartare, vad Du gör om ett barn sätter i halsen och vad Du bör göra vid ett akut sjukdomsfall eller vid olycksfall. En snabb insats kan hjälpa till att rädda liv!

Alla kurser leds av en av våra erfarna instruktörer som är certifierad av Svenska HLR-rådet, arbetar aktivt inom sjukvården eller räddningstjänsten och har praktisk erfarenhet av akutsjukvård. Efter godkänd kurs får Du ett kompetensbevis som gäller i 12 månader.

Ring oss idag och tala med Håkan om att arrangera en kurs på Din förskola, daghem eller skola eller anmäl Dig till en av våra öppna kurser i vår ljusa och trevliga kurslokal! Vi kan också arrangera skräddarsydda kurser på Din arbetsplats för att möta andra behov.

Kurs "Hjärt-lungräddning på barn (Barn-HLR)"

Vår kurs "Hjärt-lungräddning på barn (Barn-HLR)"; riktar sig till Dig som arbetar med barn i spädbarns-, förskole- och skolåldern (ända upp till puberteten). Du lär Dig hjärt-lungräddning (HLR) ensam och tillsammans med en medhjälpare enligt de nya svenska riktlinjerna som trädde i effekt 2011 ("2010 års riktlinjer"), hur det skiljer sig från hjärt-lungräddning på en vuxen person, vad Du gör vid ett misstänkt hjärtstillestånd hos ett barn och vad Du gör vid ett akut andningshinder.

Du kommer att lära Dig:

 • vad "kedjan som räddar liv på barn" är;
 • hur viktigt det är att omedelbart larma 112 och omgivningen;
 • hur anatomin skiljer sig mellan barn och vuxna;
 • hur Du upptäcker vad som har hänt när ett barn är livlöst;
 • hur Du lägger ett barn i stabilt sidoläge;
 • hur Du gör inblåsningar på barn;
 • hur Du kontrollerar blodcirkulationen och upptäcker ett hjärtstillestånd så snabbt som möjligt;
 • orsaker till andningsstopp;
 • hur Du utför bröstkompressioner på barn upp till ett års ålder respektive från ett år till puberteten;
 • hur Du kan rädda liv genom att påbörja HLR inom 60 sekunder;
 • hur Du utför hjärt-lungräddning av god kvalitet både ensam och tillsammans med en medhjälpare (HLR);
 • hur och varför de svenska riktlinjerna för HLR ändrades 2011;
 • vad Du gör om någon sätter i halsen och inte kan andas (luftvägsstopp) hos barn upp till ett års ålder respektive från ett år till puberteten samt
 • varför det är viktigt med regelbundna övningar.

Vi använder två olika övningsdockor som simulerar barn upp till ett års ålder respektive barn över ett års ålder upp till puberteten, kursen varar ca tre timmar och efter godkänd kurs får Du ett kompetensbevis.

Kurs "Livräddande första-hjälpen på barn"

Kursen "Livräddande första-hjälpen på barn" riktar sig också till Dig som arbetar med barn i spädbarns-, förskole- och skolåldern (ända upp till puberteten). Förutom kursinnehållet ovan lär Du Dig också hur Du använder en hjärtstartare på barn med misstänkt hjärtstillestånd (D-HLR), hur det skiljer sig från hur Du använder en hjärtstartare på en vuxen person och vad Du bör göra vid ett akut sjukdomsfall eller vid olycksfall.

Du kommer att lära Dig:

 • vad "kedjan som räddar liv på barn" är;
 • hur viktigt det är att omedelbart larma 112 och omgivningen;
 • hur anatomin skiljer sig mellan barn och vuxna;
 • hur Du upptäcker vad som har hänt när ett barn är livlöst;
 • hur Du lägger ett barn i stabilt sidoläge;
 • hur Du gör inblåsningar på barn;
 • hur Du kontrollerar blodcirkulationen och upptäcker ett hjärtstillestånd så snabbt som möjligt;
 • orsaker till andningsstopp;
 • hur Du utför bröstkompressioner på barn upp till ett års ålder respektive från ett år till puberteten;
 • hur Du kan rädda liv genom att påbörja HLR inom 60 sekunder och använda en hjärtstartare inom 180 sekunder;
 • hur Du utför hjärt-lungräddning av god kvalitet både ensam och tillsammans med en medhjälpare (HLR);
 • hur Du använder en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt (D-HLR);
 • hur och varför de svenska riktlinjerna för HLR och D-HLR ändrades 2011;
 • vad Du gör om någon sätter i halsen och inte kan andas (luftvägsstopp) hos barn upp till ett års ålder respektive från ett år till puberteten;
 • varför det är viktigt med regelbundna övningar och regelbundna kontroller av hjärtstartaren;
 • exempel på allvarliga och akuta sjukdomstillstånd;
 • symptom på och agerande vid förgiftning;
 • symptom på och agerande vid allvarliga skador;
 • vad Du gör vid blödningar och bränskador samt
 • vad en trygg närmiljö är.

Vi använder två olika övningsdockor som simulerar barn upp till ett års ålder respektive barn över ett års ålder upp till puberteten, denna kurs varar ca fyra timmar och efter godkänd kurs får Du ett kompetensbevis.

Om Du har frågor om våra öppna kurser eller kurser hos Dig, kontakta oss för ytterligare information, via denna maillänk eller per telefon.